Utbildningar och tjänster

Vi gör målgruppsanpassade utbildningar för chefer, förtroendevalda och medarbetare i verksamhet. Alltid med stort fokus på tillämpning och arbete med fallbeskrivningar.

» Läs mer om våra tjänster och utbildningar här

.

I media

>> Det räcker inte med att ”gilla barn…”

Vi tycks tro att det räcker med att gilla barn för att skapa samhällen som är bra för barn, att det på något vis sker per automatik. Det stämmer inte. Implementering av barnkonventionen är en strategisk fråga som måste upp på den högsta politiska dagordningen. Läs hela Emma Fagerstrands text i Dagens Samhälle.

 

» Läs vårt nyhetsbrev

» Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Böcker

SS_Barnetsrätt12_omslag_121022
NYHET! Boken SÅ BLIR BARNKONVENTIONEN KONKRET ger handfast och inspirerande vägledning i den strategiska process som krävs för att stärka barnets rättigheter. Förord av Elizabeth Englundh, sakkunnig barnets rättigheter. Läs mer om boken, och beställ här.

SS_Barnetsrätt12_omslag_121022    Bokomslag Barnmakt

Emma Fagerstrand, grundare till Barnrättskonsulterna, är författare/ skribent till böckerna Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete, Barnets rätt och Barnmakt – en metodbok om rätten till inflytande. Böckerna ges ut av Barnrättskonsulterna, Sensus studieförbund och Nätverket för barnkonventionen.

» Läs mer om böckerna